Semper drátování

Vítám Vás v mém světě drátů, korálků, keramiky a všeho dalšího co je mému srdci blízké :)

středa 4. května 2011

Vítám Vás ve světě mých milovaných drátěnek ( drátěnky je mé označení pro různé košíky, věšáky a stojánky, které vyrábím ).